Aktuelt

Elitetræf 2023

Så er turneringsplanen klar til det kommende Elitetræf 2023

DU15A

DU15B

HU15

DU17

HU17_V2
Lille ændring i kampprogram, kamp 98 og 99 er blevet byttet.       (30/1 kl.21.40)

DU20

HU20

Ret til ændringer forbeholdes

 

Der vil senere bliver lagt en stævneplan på hjemmesiden, med diverse informationer om indkvartering og busplaner.
Da vi har rekord mange tilmeldte, bruger vi igen Jet-hallen i Karup. Der spiller DU17, DU20 og HU20 rækkerne.

Der vil køre bus mellem Frederiks og Karup om morgen og igen retur om aftenen.